Riešenia inPORTAL a Magic

Softvérové zázemie je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou každého komplexného technologického riešenia.

Softvérové riešenia poskytujeme v dvoch hlavných skupinách a to riešenia inPORTAL a riešenia Magic.

Softvérové riešenia

Riešenia inPORTAL

  • Servisné činnosti
  • Správa servisnej dokumentácie
  • Meranie energií
  • Riadenie parkovania
  • Rezervácia priestorov

Riešenia MAGIC

  • Magic Home
  • Magic Industry
  • Magic Office