Pomôžeme vám ochrániť to najdôležitejšie - ľudské životy

V rámci nášho portfólia ponúkame riešenia v oblasti protipožiarnych systémov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme navrhnúť a zrealizovať komplexnú materiálno-technickú ochranu objektov proti požiaru. Na kompletné zabezpečenie protipožiarnej ochrany využívame zariadenia pre elektronickú a hlasovú signalizáciu, skorú detekciu požiaru ako aj detekciu CO a taktiež stabilné hasiace systémy.

Technológie a systémy, ktoré využívame sú na svetovej úrovni. Našim hlavným dodávateľom je spoločnosť Honeywell – popredný líder v oblasti protipožiarneho zabezpečenia.

Využívame technológie a komponenty od výrobcov na svetovej úrovni. Našim hlavným dodávateľom je spoločnosť Honeywell, kde sme zlatým partnerom.

Využívame vysoko spoľahlivé technológie a systémy

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

 • Honeywell ESSER
 • UTC - Aritech
 • Bosch
 • Schrack

Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

 • Honeywell Variodyn
 • Bosch

Stabilné hasiace systémy (SHZ)

 • Chemické Novec1230, HFC227ea, CO - SIE Komtes Group
 • Inertné plyny SIEX Komtes Group
 • Hasenie vodnou hmlou FOGTEC
 • Hasenie vodnou hmlou Siex Komtes Group

Skorá detekcia požiaru

 • Honeywell Variodyn
 • Bosch

Skorá detekcia požiaru

 • Labimex
 • Duran electronica